Strona głowna NGO Generator

NGO Generator

NGO Generator to narzędzie zaprojektowane wspólnie z użytkownikami, urzędnikami i jednostkami samorządowymi, stworzone przez specjalistów, stale rozwijane i doskonalone. Zapewnia wiele funkcjonalności niezbędnych przy współdziałaniu jednostek samorządowych oraz organizacji pożytku publicznego.
Umów się na prezentacje produktu

NGO Generator wspiera i automatyzuje proces obsługi konkursów

System wspiera komunikację urzędu z organizacjami pożytku publicznego na każdym etapie procesu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów formalnych i rachunkowych.

Ogłaszanie konkursu

Ogłaszanie konkursu

Tworzenie i ogłaszanie konkursu widocznego dla użytkowników w kilku kliknięciach.
Zbieranie ofert

Zbieranie ofert

Przyspieszenie pracy dzięki automatycznej weryfikacji poprawności składanych ofert.
Ocena formalna i merytoryczna

Ocena formalna i merytoryczna

Możliwość pracy zdalnej przy ocenie oferty oraz historia współpracy z daną organizacją.
Podpisywanie umów

Podpisywanie umów

Automatyczne generowanie umów, weryfikowanie danych, możliwość złożenia ekektronicznego podpisu.
Aktualizacje ofert i aneksowanie umów

Aktualizacje ofert i aneksowanie umów

Ograniczenie ilości popełniancych błędów przez automatyczną weryfikację aktualizacji ofert i aneksów do umów.
Rozliczanie poprzez składanie sprawozdań

Rozliczanie poprzez składanie sprawozdań

Możliwość składania sprawozdań i rozliczeń wolnych od błędów formlanych i rachunkowych.

Program jest aktualizowany i dostosowany do wszelkich zmian prawnych i legislacyjnych

Umożliwia prowadzenie ewidencji organizacji pożytku publicznego, zarządzanie danymi o organizacjach, zgodnie z rozporządzeniami np.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku, w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Dzięki prowadzonej ewidencji organizacji pożytku publicznego historia współpracy każdej organizacji jest archiwizowana i łatwo dostępna. Każde niedociągnięcie lub spóźnienie złożenia sprawozdania przez daną organizacje będzie widoczne dla komisji przy rozpatrywaniu kolejnych projektów.

NGO Generator zapewnia pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, inaczej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO.

Program NGO Generator zapewnia nam szereg narzędzi potrzebnych do współpracy z organizacjami pożytku publicznego. System w znaczącym stopniu przyspiesza i ułatwia pracę pozwalając na pełną obsługę przeprowadzanych konkursów.
Urząd Miejski we Wrocławiu

Korzyści z korzystania z NGO Generator dla urzędów

NGO Generator jest narzędziem stworzonym przede wszystkim z myślą o wsparciu w pracy urzędników zaangażowanych w temat współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Zapewnia oszczędność czasu i upraszcza obsługę organizacji pozarządowych w procesie zlecania i kontroli realizacji zadań publicznych poprzez m.in. uproszczenie procedur związanych z weryfikacją formalną i merytoryczną składanych ofert, szybką weryfikację danych, łatwe generowanie sprawozdań raportów.

Pozwala na ocenę przebiegu współpracy urzędu z daną organizacją, weryfikację jej wiarygodności i monitoring tej współpracy oraz stały podgląd do niezbędnych dokumentów.

Umów się na prezentację produktu
NGO Generator
 • System zapewnia wsparcie przy prowadzeniu rejestru ewidencji organizacji pożytku publicznego automatyzując większość zadań związanych z obowiązkiem katalogowania rejestru przez gminę. Proces ten jednocześnie zapewnia pełną dostępność do historii współpracy z daną organizacją, co ma duże znaczenie np. przy ocenie ofert konkursowych.
 • NGO Generator jest nie tylko w pełni responsywny i dostosowany do działania na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu można korzystać na urządzeniach typu smartfon/tablet, ale także zgodny z najlepszymi standardami w tym z WCAG.
 • Duża możliwość konfiguracji i dostosowania do własnych potrzeb poprzez zarządzanie kryteriami merytorycznymi, punktacją i słownikami.
 • Pełen audyt danych (zaczynając od historii logowań urzędników i NGOsów, poprzez wszystkie kliknięcia, kończąc na rejestrze wszystkich zmian, wprowadzeń, usunięć).
 • Możliwość zarządzania uprawnieniami – szeroka możliwość zarządzania uprawnieniami urzędników, łącznie z przydzielaniem bardzo specyficznych uprawnień i praw.

Możliwość generowania gotowych umów oraz tworzenia i budowania własnych szablonów

Korzystanie z generatora umów przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Tworzenie i zarządzanie szablonami

Urzędnicy mogą samodzielnie wgrywać nowe szablony utworzone przez nich w programie Word. W celu łatwiejszego zarządzania i wyszukiwania szablony można grupować w sekcje/grupy oraz dowolnie modyfikować.

Generowanie gotowej umowy

System automatycznie uzupełni szablon umowy podmieniając przygotowane wcześniej znaczniki (widoczne na zdjęciu obok) danymi organizacji oraz informacjami dotyczącymi przedmiotu umowy oraz jej warunków.

Wielowymiarowa i interaktywna
analiza danych

Moduł analityczny pozwala na wielowymiarową i dogłębną analizę zgromadzonych w systemie danych o konkursach, ofertach i umowach. W połączeniu z opcją interaktywnego filtrowania daje niezliczone możliwości analityczne, które w znaczny sposób przyspieszą i ułatwią pracę urzędników, np. w zakresie przygotowywania okresowych raportów czy też odpowiedzi na zapytania o dostęp do informacji publicznej.

Interaktywne filtrowanie

Przy użyciu myszki można w prosty sposób odfiltrować dane (np. wybrać przedział kwotowy, rodzaj organizacji itp.), co powoduje natychmiastowe przeliczenie danych i ich prezentację na wykresach oraz w formie tabelarycznej.

Podgląd danych w tabeli

Każdy z widoków dostępnych w module analitycznym umożliwia podejrzenie danych w formie tabeli, z której jednym kliknięciem przejdziemy do szczegółów organizacji, konkursu, oferty, umowy itd.

Eksport danych i wykresów

System umożliwia zapisanie dowolnego wykresu w postaci pliku graficznego oraz eksport danych zawartych w tabeli (np. do programu Microsoft Excel).
Wdrożenie SaaS lub na infrastrukturze klienta

Wdrożenie SaaS lub na infrastrukturze klienta

NGO Generator dostępny jest zarówno w modelu SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa), jak i w modelu on-premise - instalowany na infrastrukturze serwerowej klienta.
Wersja wysokokontrastowa i zgodność z WCAG

Wersja wysokokontrastowa i zgodność z WCAG

System jest zgodny z wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG) i posiada wersję wysokoktrastową, co zapewnia dostęp do informacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Korzyści dla organizacji pozarządowych

Wsparcie beneficjentów w prawidłowym wypełnianiu ofert o dofinansowanie projektów, tworzenie sprawozdań poprzez m.in.:

 • przyśpieszenie wypełniania ofert oraz sprawozdań,
 • eliminację najczęściej popełnianych błędów (m.in. formalnych, logicznych i rachunkowych), pobieranie części danych o organizacji z bazy organizacji pozarządowych Gminy (rejestru),
 • informowanie o aktualnym statusie umów,
 • system powiadomień usprawniający komunikacje.
Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach korzysta z aplikacji Transport Quality Center od maja 2021r. Z przyjemnością polecamy system TQC jako profesjonalne narzędzie do przeprowadzania rzetelnych i efektywnych kontroli jakości w transporcie zbiorowym.
Rafał Zając
Naczelnik Wydziału Zarządzania Ruchem